Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2016

O meni

Psiholog  Radica Ristić Stojilković  u okviru Edukativnog centra pruža usluge psihološkog savetovanja dece, odraslih i starih, psiholoških radionica, psihodijagnostike (testiranje inteligencije, testiranje ličnosti i profesionalne orijentacije) i psihoedukacije. kontakt telefon:  062/873-44-74 kontakt e-mail:  psiholoskosavetovalistenis@yahoo.com Online savetovanje putem skype-a:  psiholoskosavetovalistenis  U svom radu posebno se bavi sledećim područjima: Anksiozni poremećaji ( napadi panike ,  anksioznost ,  socijalna anksioznost ,  generalizovana anksioznost ,  opsesivno kompulsivni poremećaj , fobije)  Poremećaji raspoloženja ( depresija )  Poremećaji u ishrani  (anoreksija, bulimija, držanje dijete)  Somatomorfni poremećaj (preterana briga za sopstveno zdravlje, strah od smrti i sl.)  Bes (ljutnja, afekat i impulsivnost)  Poremećaji ličnosti  Bipolarni poremećaj Problemi sa učenjem (koncentracija i pažnja, motivacija, radne navike)  Problemi u part

Povučeno dete

Povučena deca imaju problem sa uklapanjem u društvo vršnjaka. Zbog toga često imaju neprijatan osećaj usamljenosti. Ona se može podeliti na socijalnu i emocionalnu usamljenost. Socijalna usamljenost se manifestuje kroz teškoće deteta da se priključi grupi vršnjaka, aemocionalna usamljenost se odnosi na nedostatak dobrih prijatelja i na osećaj djeteta da nije sposobno da uspostavi i održi odnos prijateljstva i bliskosti. Psihoterapija pomaže detetu da formira pozitivnu sliku o sebi, da razvije socijalne veštine, da radi na rešavanju problema koji ga onemogućavaju da se druži i raduje stvarima kojima se raduju njegovi vršnjaci…

Hiperkineticki poremecaj

Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje je najčešći razvojni problem koji se javlja u detinjstvu. Premda simptomi ADHD-a mogu biti prisutni i kod dece uzrasta od 2-3 godine, dijagnoza se najčešće postavlja pri polasku u školu zbog većih zahteva školske sredine.

Prvi znakovi autizma

Dete:  - ne ostvaruje kontakt očima (npr. kod hranjenja)  - ne uzvraća osmeh  - ne reaguje na svoje ime ili na glas bliske osobe  - ne prati pogledom predmet koji mu pokazujete  - ne koristi nikakve pokrete za komunikaciju

Test za dijagnostifikovanje anoreksije

Bojiš se dobijanja na težini, mnogo paziš na unos kalorija ili ti se čini da je tvoj odnos sa hranom izvan kontrole? Osećaš se krivim/om i kažnjavaš se nakon jela? Izbegavaš pričati o hrani ili prisustvovati druženjima sa prijateljima i porodicom kako bi lakše održao/la svoj dnevni režim ishrane? Možda si u riziku da razviješ poremećaj ishrane . Upravo reagovanje na vreme ti može pomoći.  Uradi ovaj test!